Print

 

Високочестотни генератори - Серия HFG 13-16 (16 KW)

 
Параметър
Стойност
1 Захранващо напрежение 3 x 230 / 400 V ± 10%
2 Номинална честота на мрежата 50 / 60 / Hz ± 2%
3 Консумирана мощност max. 21,5 kVA
4 ВЧ мощност на изхода на генератора:
max. 16 kW
5 - Работна честота:
- Номинална честота:
180 kHz ÷ 350 kHz
300 kHz
6 Степен на защита на генератора IP44

7

Режим на работа:

непрекъснат - ПВ 100%

8

Време за заварка:
(регулира се според типа детайл/материал)

1s ÷ 100s

9

Охлаждаща вода :
- дебит
- налягане
- температура


2 l/min
0,3 ÷ 0,5 MPa
15 ÷ 18 °C

10 Размери:
(без заваръчни модули/индуктори)
700 x 500 x 200 мм.
11 Маса:
(без заваръчни модули/индуктори)
27 кг.

ЕЛНА ООД
Габрово 5301, ул. Синчец 5
тел.: +359 66 803 503; факс: +359 992 468
e-mail: elna@elnabg.com