Print

 

Високочестотни генератори - Серия HFG 21-14 (21 - 27 KW)

 
Параметър
Стойност
1 Захранващо напрежение 3 x 230 / 400 V ± 10%
2 Номинална честота на мрежата 50/60 Hz ± 2%
3 Консумирана мощност max. 33 kVA
4 ВЧ мощност на изхода на генератора max. 27kW
5 Работна честота 180 kHz ÷ 350 kHz
6 Номинална честота 300 kHz - 21kW
200kHz - 27kW
7 Степен на защита на генератора IP44
8 Режим на работа: непрекъснат - ПВ 100%
9 Време за заварка
(регулира се според типа детайл/материал)

1s ÷ 100s
10 Охлаждаща вода:
- дебит
- налягане
- температура

2 l/min
0,3 ÷ 0,5 MPa
15 ÷ 18 °C
11 Размери:
(без заваръчни модули/индуктори)
700 x 500 x 200 мм.
12 Маса:
(без заваръчни модули/индуктори)
30 кг.

ЕЛНА ООД
Габрово 5301, ул. Синчец 5
тел.: +359 66 803 503
e-mail: elna@elnabg.com