Print

 
Високочестотни генератори - Серия HFG 3-5
 
Параметър
Стойност
1 Захранващо напрежение 3 x 230 / 400 V ± 10%
2 Номинална честота на мрежата 50 / 60 / Hz ± 2%
3 Консумирана мощност max. 6 kVA
4 ВЧ мощност на изхода на генератора max. 5 kW
5 Работна честота 250 kHz to 370 kHz
6 Степен на защита на генератора IP54

7

 

 

Режим на работа:

HFG 3-5 - цикличен

- HFG 3-5C - непрекъснат

 

ПВ 50% max.

100%

8

 

 

Време за заварка:

HFG 3-5

- HFG 3-5C

 

0,01s ÷ 1s [стъпка 0,01s]

непрекъснат импулс за заваряване

9

 

 

 

Охлаждаща вода :

- дебит

- налягане

- температура

 

max. 5 l/min

0,4 ÷ 0,5 MPa

15 ÷ 18 ºC

10 Размери, мм: 500 x 160 x 400
11 Маса 15 кг.

ЕЛНА ООД
Габрово 5301, ул. Синчец 5.
тел.: +359 66 803 503
e-mail: elna@elnabg.com