Print

 
Високочестотни генератори - Серия HFG 3-5
 
Параметър
Стойност
1 Захранващо напрежение 3 x 230 / 400 V ± 10%
2 Номинална честота на мрежата 50/60 Hz ± 2%
3 Консумирана мощност max. 6 kVA
4 ВЧ мощност на изхода на генератора max. 5 kW
5 Работна честота 250 kHz to 370 kHz
6 Степен на защита на генератора IP54
7 Режим на работа:
HFG 3-5 - цикличен
- HFG 3-5C - непрекъснат

ПВ 50% max.
100%
8 Време за заварка:
HFG 3-5
- HFG 3-5C

- 0,01s ÷ 1s [стъпка 0,01s]
- непрекъснат импулс за заваряване
9 Охлаждаща вода:
- дебит
- налягане
- температура

max. 5 l/min
0,4 ÷ 0,5 MPa
15 ÷ 18 ºC
10 Размери, мм: 500 x 160 x 400
11 Маса 15 кг.

ЕЛНА ООД
Габрово 5301, ул. Синчец 5.
тел.: +359 66 803 503
e-mail: elna@elnabg.com