Print

 
Високочестотни генератори - Серия HFG 5-XX* / HFG 1K2
 
Параметър
Стойност
1 Захранващо напрежение 230 V ± 10%
2 Номинална честота на мрежата 50 / 60 Hz ± 2%

3

 

Консумирана мощност:

 

HFG 5-05: 500 VA
HFG 5-06: 600 VA
HFG 5-07(B): 700 VA

HFG 1K2: 1,2 kVA

4

 

 

ВЧ изход - напрежение/честота:

 

 

HFG 5-05: 300V / 200 KHz
HFG 5-06: 300V / 200 KHz
HFG 5-07: 300V / 200 KHz
HFG 5-07B: 340V / 200 KHz

HFG 1K2: 200-300V/120-330 KHz
5

Режим на работа: цикличен

ПВ 50% max

6 Размери, мм:

5-XX: 220 х 144 х 57 mm

HFG 1K2: 200 x 90 x 175 mm

7 Маса

5-XX: 1,2 кг.

HFG 1K2: 2,2 кг.

* XX е означение за модификацията на генераторите (05,07....) и е в зависимост от консумираната мощност (500 до 700 W).

ЕЛНА ООД
Габрово 5301, ул. Синчец 5.
тел.: +359 66 803 503
e-mail: elna@elnabg.com