Print

 

Високочестотни генератори - Серия HFG 8-12 (12 KW)

 
Параметър
Стойност
1 Захранващо напрежение 3 x 230 / 400 V ± 10%
2 Номинална честота на мрежата 50/60 Hz ± 2%
3 Консумирана мощност max. 12,8 kVA
4 - ВЧ мощност на изхода на генератора:
- Постоянно токова мощност на входа на осцилатора:
max. 11,8 kW

max. 12,6 kW
5 - Работна честота:
- Номинална честота:
250 kHz ÷ 350 kHz
300 kHz
6 Степен на защита на генератора IP44
7 Режим на работа: непрекъснат - ПВ 100%
8 Време за заварка:
(регулира се според типа детайл/материал)
1s ÷ 100s
9 Охлаждаща вода:
- дебит
- налягане
- температура

10 l/min 0,4 ÷ 0,5 MPa
15 ÷ 18 °C
10 Размери:
(без заваръчни модули/индуктори)
700 x 500 x 200 мм.
11 Маса:
(без заваръчни модули/индуктори)
29 кг.

ЕЛНА ООД
Габрово 5301, ул. Синчец 5.
тел.: +359 66 803 503
e-mail: elna@mbox.contact.bg