Print

 
Високочестотни генератори - Серия HFG 09-XX*
 
Параметър
Стойност
1 Захранващо напрежение 230 V ± 10%
2 Номинална честота на мрежата 50 / 60 Hz ± 2%

3

 

Консумирана мощност:

 


HFG 09-2.0: 2000 W
HFG 09-2.5: 2300 W

4

ВЧ изход:

HFG 09-XX:
70-440V / 100-300 KHz

5

Режим на работа:

цикличен

6 Размери, мм: 215 х 182 х 90 mm
7 Маса 2,2 кг.

* XX е означение за модификацията на генераторите и се определя от консумираната мощност (800 to 2400 W).

ЕЛНА ООД
Габрово 5301, ул. Синчец 5
тел.: +359 66 803 503
e-mail: elna@elnabg.com