СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ - СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ - ИМПУЛСНИ ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Европейски съюзОП Иновации и конкурентоспособност

 

 

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за избор на изпълнител чрез публична покана по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1116-C01.

ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ