СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ - СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ - ИМПУЛСНИ ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ

НАЧАЛО

Фирма ЕЛНА ООД е специализирана в разработването и производството на силови електронни устройства и електронни технологии, системи за автоматизация и по-специално - високочестотни генератори за индукционно нагряване и заваряване, както и оборудване и съгласуващи модули към тях.
Продукцията е сертифицирана в съответствие с Европейските изисквания за качество и безопасност и притежава марка CE.
Фирмата е реализирала успешно своите продукти в множество страни на всички континенти. Наши клиенти са компании от: Китай, Индия, Пакистан, Русия, Германия, Канада, Бразилия, Перу, Чили, Турция, Индонезия, Кения, Бангладеш, Сирия, Египет и др.
Повече информация за фирмата

ИНДУКЦИОННИ СИСТЕМИ

ВЧ генератор за индукционно заваряване на тубичкиЗапечатване с фолиоИндуктори за различни приложенияИндукционно нагряване на метали


ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Резултати от изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.001-1116-C01 „Технологично обновление за конкурентно производство на „Елна“ ООД
Повече информация


ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за избор на изпълнител чрез публична покана по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1116-C01
Повече информация


ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“

Проект: № BG16RFOP002-2.001-1116-C01 „Технологично обновление за конкурентно производство на „Елна“ ООД
Бенефициент: „ЕЛНА“ ООД
Обща стойност: 292 000,00 лв., от които 173 740,00 лв. европейско и 30 660,00 лв. национално съфинансиране.
Начало: 09.02.2016 г. |Край: 09.02.2017 г.
Цели: Основните цели на проекта са увеличаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на фирма "ЕЛНА" ООД и повишаване на конкурентоспособността й на външните и вътрешните пазари.
Повече информация

ВРЪЗКА С НАС

Ако не можете да откриете необходимата Ви информация за нашите продукти в уебсайта ни, или желаете да направите запитване, поръчка или др. можете да ни изпратите e-mail и ние ще се свържем с Вас, или се свържете с нас директно по удобен за Вас начин. Детайли можете да намерите в страница контакти.