СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА - ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ - СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ - ИМПУЛСНИ ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ

ИНДУКЦИОННО НАГРЯВАНЕ НА МЕТАЛИ

Induction Metal Heating & TreatmentВисокочестотните генератори Серии HFG 8-12 (8kW-12kW), HFG 13-16 (16kW) и HFG 21-14 (21kW-27kW), се използват за нагряване и спояване на метали (черни и цветни), както и за други типове обработка на метали, за които се изисква нагряване (закаляване, запояване, топене, залепване). За целта се използват индуктори (модули за индукционно нагряване), разработени специално за специфичните нужди на приложението им.
Предимствата на индукционното нагряване на метали е ниската консумация на енергия, възможността му за инсталиране върху широк диапазон видове производствени платформи за нагряване и по-високата скорост на нагряване и заваряване в сравнение с класическите методи.

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ HFG 8-12

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ HFG 13-16

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ HFG 21-14

Induction Metal HeatingInduction Metal HeatingInduction Metal HeatingЗа различните видове детайли, които трябва да бъдат нагряти или заварени, се проектират и изработват различни модули и индуктори за нагряване и заваряване.

За нагряване на по-малки детайли е възможно използването на генератори с по-малка мощност.

Видеоклип с примерни индуктори (HFG 8-12):

Предлагаме и по-мощни системи за индукционно нагряване, които се използват за закаляване, огъване, топене и др. обработки на плътни стоманени детайли.

Пример за индукционно закаляване на стомана със система с мощност 80 kW:

Фирмата разработва и автоматични машини за индукционно заваряване на нагреватели за бойлери по задание на клиента.
За различните приложения на индукционното нагряване можем да ви предложим подходяща модификация на оборудването, което да осигури максимална ефективност и качество.

За повече информация, моля свържете се с нас - контакти.